ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Παπαθανασίου Ιωάννη του Νικολάου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018