ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Μαρίνη Αννας του Σπύρου ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018