ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την Εκδήλωση Παραδοσιακής Ιρανικής Μουσικής

7 Μαΐου 2019