Έγκριση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”

13 Ιανουαρίου 2020