΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’1ο ALL STAR GAME EΣΚΑΣΕ ”.

7 Ιουνίου 2018