΄Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων Δήμου Λεβαδέων.

2 Μαΐου 2024