Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1) Κοινωνικού Επιστήμονα και (1) Διερμηνέα για την υλοποίηση του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ” στη Λιβαδειά έτους 2019 που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

11 Νοεμβρίου 2019