Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου (επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου)

19 Απριλίου 2019