ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

1. Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Δείτε εδώ

2. Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Δείτε εδώ

3. Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Δείτε εδώ

4.  Καταστάσεις εκλογικών διαμερισμάτων Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ τα εκλογικά διαμερίσματα Λιβαδειάς

Δείτε εδώ τα περιφερειακά εκλογικά διαμερίσματα Δήμου Λεβαδέων

5. Συνδιασμοί κομμάτων εκλογικής Περιφέρειας Καρδίτσας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

6.Συνδιασμοί κομμάτων εκλογικής Περιφέρειας Ευρυτανίας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

7. Συνδιασμοί κομμάτων εκλογικής Περιφέρειας Βοιωτίας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση