ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019

1. Αποστολή του υπ’ αριθ. 1056/29-3-2019 τ. Β΄ ΦΕΚ που αφορά στον ορισμό αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή

ΦΕΚ Β 1056 29 3 2019

2.  «Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων».

Δείτε εδώ

3. Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019

Δείτε εδώ

4. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

Δείτε εδώ

5. Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών, των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 και Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών
συμβούλων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 1150/5.4.2019 (Β’ τεύχος)

6. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Δείτε εδώ την απόφαση

7. Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.

Δείτε εδώ την απόφαση

8. Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ.13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων

Δείτε εδώ

9. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 64 Α’/24-4-2019

10. Εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και ν. 3023/2002 (Α΄146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

11. Βάση δεδομένων Δήμων για τις Δημοτικές εκλογές 2019 του ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε εδώ το έγγραφο

12. Δαπάνες υποψηφίων, διευκρινιστική εγκύκλιος

Δείτε εδώ το έγγραφο

13. Προετοιμασία για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και τις
επαναληπτικές τους, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 26ης Μαΐου 2019»

Δείτε εδώ το έγγραφο

14. Εφαρμογή των διατάξεων των Ν 4255/2014 (Α89) & 3023/2002 (Α146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δείτε εδώ το έγγραφο

15. Χορήγηση βεβαίωσης σε παραλειφθέντες

Δείτε εδώ το έγγραφο

16. Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ.13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

17. Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Δείτε εδώ το διαβιβαστικό

Δείτε εδώ το έγγραφο

18. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

19. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

20. Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

21. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 34 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

22. Γνωστοποίηση για την ανάδειξη Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την ψηφοφορία της 26ης Μαΐου 2019, τους συνδυασμούς των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων

Δείτε εδώ

23. Πίνακας ανακηρυχθέντων, με την 9/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς συνδυασμών, υποψηφίων Δημοτικών Αρχών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

Δείτε εδώ τον πίνακα

24. Πίνακας ανακηρυχθέντων, με την 10/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές –κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την εκλογή συμβούλων και προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ.15/2019 & 16/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Δείτε εδώ τον πίνακα

25. Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειας τους

Δείτε εδώ 

26. Ανοικτοί Δήμοι το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (Δημοτικές, Κοινοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές) καθώς επίσης και το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Δείτε εδώ

27.Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Δείτε εδώ