Τροφώνια 2019 – Ακύρωση παράστασης «Το παιδί που τόλμησε»

6 Σεπτεμβρίου 2019