Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32 ) ατόμων για τις ανάγκες του Προγράμματος ¨Στέγαση και Βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη Λιβαδειά το 2019 (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

21 Φεβρουαρίου 2019