Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

29 Νοεμβρίου 2019