Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

17 Δεκεμβρίου 2019