Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη μίσθωση κυλικείου 7ου Δημοτικού Σχολείου

22 Μαΐου 2024