Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για χορήγηση – ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ

23 Ιουλίου 2019