Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του αυτοτελούς τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού 2019-2020

30 Ιουλίου 2019