Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών

23 Ιουνίου 2017