ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ) και με πεδίο εφαρμογής τα Αστικά Κέντρα των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων στο Πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020

20 Ιουλίου 2018