Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης/ανανέωσης των Δελτίων Μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

22 Ιανουαρίου 2019