Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των εκμισθωμένων διαμερισμάτων, γραφείων Διοίκησης & αποθήκης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

11 Φεβρουαρίου 2020