Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

24 Ιουλίου 2020