Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

26 Ιουνίου 2020