Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

19 Μαρτίου 2020