Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

3 Ιουλίου 2020