ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ , ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ”

30 Μαρτίου 2021