Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λιπαντικών για δύο έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων»

29 Ιουλίου 2020