ΘΕΜΑ: Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον ΑΚΟΛ του “ 4ου αγώνα Δρόμου ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 ” στις 20/1/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.

14 Ιανουαρίου 2019