Πραγματοποίηση 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.

5 Ιουνίου 2015