Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2022 (25/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

19 Ιανουαρίου 2022