Πρόσληψη ενός (1) ιατρού γενικής ιατρικής με σύμβαση μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων

5 Μαρτίου 2020