Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6.10.2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

2 Οκτωβρίου 2020