Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του υποέργου “Παροχή Συσσιτίου” & προμήθεια υλικών διανομής ειδών παντοπωλείου

17 Μαρτίου 2020