Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

19 Αυγούστου 2019