Πρόσκληση για την κατ’ επείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15 Ιουλίου 2021