Πρόσκληση για την εκδήλωση απονομής βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “Η Τρίτη Ηλικία στην Ψηφιακή Εποχή”

4 Δεκεμβρίου 2018