Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

2 Ιουνίου 2020