Προγραμματισμός ραντεβού μέσω ΚΕΠ για τη δεύτερη συνεδρία (δόση) εμβολιασμού σε Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών, που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρία εμβολιασμού εκτός Ελλάδας.

18 Ιουνίου 2021