Πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης για την ευλογία της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς

1 Απριλίου 2021