Πραγματοποίηση γρήγορων τεστ ανίχνευσης κορωνοϊου στους Εκπαιδευτικούς Α’θμιας Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

5 Ιανουαρίου 2021