Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων

27 Ιουλίου 2020