Ολοκλήρωση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λεβαδέων

27 Ιουνίου 2022