Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Λεβαδέων»

14 Αυγούστου 2019