Ενημέρωση Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την τροποποιημένη ανακοίνωση ΣΟΧ 1 για την για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

24 Αυγούστου 2020