Ειδικότητες και αριθμός απασχολουμένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Λεβαδέων

24 Ιουλίου 2020