Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

25 Ιουνίου 2021