Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 4ου , 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων

25 Σεπτεμβρίου 2020