Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων

29 Ιουλίου 2020