Αποτελέσματα γρήγορων ελέγχων (rapid tests) που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

12 Νοεμβρίου 2020