Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και δικύκλων από κοινόχρηστους χώρους

11 Οκτωβρίου 2019